SAFETY, QUALITY AND PROFESSIONAL LIFTING SOLUTION

SB SIAM

บริษัท เอส บี สยาม จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก เครื่องจักรใหญ่สำหรับการก่อสร้าง เราเป็นมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ โดยเน้นที่ คุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยเป็นหลัก เรามีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในวงการก่อสร้าง ทั้งในเรื่องของการขาย การเช่า และบริการต่างๆ ดังนี้


จากทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี จนทำให้ บริษัท เอส บี สยาม จำกัด เป็นที่ยอมรับของผู้รับเหมาโครงการต่างๆ ในประเทศไทย
เรามั่นใจใน คุณภาพ เทคโนโลยีที่ลํ้าสมัย และ ราคาที่เหมาะสม ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า


OUR PARTNER

 

STANDARD